Általános Szerződési Feltételek

ONLINE VÁSÁRLÓK RÉSZÉRE

Szerződés hatálya

Jelen ÁSZF 2020. december 27. napjától visszavonásig érvényes.

A https://csempe19.hu honlapot (beleértve a csempe19.hu aldomainjeit is a továbbiakban: Honlap) a Genime Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Honlapon keresztül elérhető online felület igénybevételének vásárlók, felhasználók, látogatók (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a honlapon keresztül vásárol és/vagy rendel tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Szolgáltató illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb – az értékesítéssel kapcsolatos – dokumentumokkal összhangban értelmezendők, és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Jelen ÁSZF kiterjed minden a Szolgáltató által forgalmazott árucikkre és termékre (a továbbiakban együttesen: Áruk) forgalmazására.

Az ÁSZF elérhetősége

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a Honlap ÁSZF menüpontjában, valamint az Szaküzletben nyitvatartási időben nyomtatott formában is megtekinthető.

Szolgáltató adatai

Név: Genime Hungary Kft
Székhely (mely nem értékesítési pont és nem visszaküldési hely): 2045 Törökbálint, Petőfi utca 48.
Elektronikus elérhetőség: info@csempe19.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 787 7919
Cégjegyzékszám: 13-09-197262
Statisztikai számjel: 25768390-4774-113-13
Adószám: 25768390-2-13
Közösségi adószám: HU25768390
Bankszámlaszám: 11712004-22464176-00000000
Számlavezető bank: OTP Bank
Bankszámlaszáma IBAN formátumban: HU27117120042246417600000000
Számlavezető bank Swift kódja: OTPVHUHB
Számlavezető bank székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. 

HOSTING SZOLGÁLTATÓ

Név: ATW Internet Kft
Cím: 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.
Telefonos elérhetőség: +3616000289
Elektronikus elérhetőség: info@atw.hu
Adatvédelmi tájékoztatója: https://atw.hu/adatvedelem

SZAKÜZLET

Név: Csempe XIX Fürdőszoba és Csempebolt
Cím: 1195 Budapest, Ady Endre út 158.
Elektronikus elérhetőség: info@csempe19.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 787 7919

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire, valamint szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani jelen általános szerződési feltételeket. A

módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 7 naptári nappal a Honlapon közzéteszi. Felhasználó a Honlap használatával elfogadja, hogy rá nézve a Honlap használatával kapcsolatos

valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Az esetleges módosítások nem visszamenő hatályúak, a módosított rendelkezéseket a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – függetlenül attól, hogy regisztrált felhasználója-e a Honlapnak, az ÁSZF-ben foglaltakat köteles betartani. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit vagy annak bármely módosítását, úgy nem jogosult a Honlap használatára.
Kérjük, hogy vásárláskor és/vagy a megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint azok terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A Honlapon leadott megrendelés a Felek között az áru megvásárlásával kapcsolatban magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRA

A megjelenített termékek mind a Honlapon mind a Szaküzletben megrendelhetőek.

A Honlapon a Szolgáltató feltünteti a termék nevét, amennyiben elérhető a leírását és fotóit. Szolgáltató mindent megtesz, hogy a Honlapban a termékek adatlapján található képeken megjelenő színek megfeleljenek a valóságnak. Ezen erőfeszítések ellenére adott esetben a megjelenített termékek színe/színárnyalata eltérhet a valóságtól, mivel azok nagymértékben függenek a Felhasználó által használt monitortól, illetve annak beállításától. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy egyes termékek esetén – különösen burkolatok – a gyártási folyamat jellegéből adódóan is, különböző időpontban készült termékek eltérő színárnyalatúak lehetnek.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak – amennyiben nincs kifejezetten ettől eltérően jelezve – forintban értendő bruttó árak. A termékek árai nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját és rakodási díjat.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Felhasználó olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.

A Honlapon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint  esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os esetlegesen negatív árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után is van Felhasználónak lehetősége a Honlapon, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Felhasználó az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles Szolgáltatónak jelezni oly módon, hogy a Honlapon az érintett adatok módosítását személyesen elvégezi.

RENDELÉS MENETE

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Honlapra vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termeket elhelyezi a kosárba, a megvásárolni kívánt mennyiségben.

Felhasználó miután minden megvásárolni kívánt terméket a kosárba helyezett, a kosár felületén ellenőrizheti a termékeket, és szükség esetén törölhet termékeket vagy módosíthat azok darabszámán.

Felhasználó, ha mindent rendben talál, akkor folytathatja a megrendelési folyamatot, mely során bejelentkezhet egy korábban létrehozott regisztrációjával, vagy megadhatja az adatait egy új regisztráció létrehozásához. A Honlapon regisztráció nélkül is lehet vásárolni, ez esetben minden – regisztráció során is bekért – adatot meg kell Felhasználónak adnia, de a regisztráció nem jön létre.

Az adatok megadását követően a Felhasználónak ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt szállítási módot majd folytatni a megrendelést. A mindenkori szállítási díjakról és a szállítással kapcsolatos, érvényben lévő rendelkezésekről részletesen a Honlap felületén a „Szállítási információk” pontban olvashat.

A szállítási mód választása után Felhasználónak a rendelkezésre álló lehetőségek közül szükséges kiválasztania a megfelelőt, majd folytatni a megrendelést.

Választható fizetési módok:

 • Előre utalás: Amennyiben a rendelés értékét átutalással kívánja fizetni, válassza ezt az opciót.
 • Bankkártyás fizetés: Ha bankkártyával szeretne fizetni, kérjük válassza ezt a lehetőséget.
 • Üzletben történő átvétel esetén Felhasználó készpénzzel és bankkártyával tudja kiegyenlíteni a vásárlás értékét.

A fizetési mód választása után véglegesítheti a megrendelést. A véglegesített megrendelés Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Szolgáltató minden esetben elektronikus úton vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését külön elfogadó e-mail útján fogadja el (visszaigazoló e-mail), amelyben a Felhasználót tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti, ha a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot a rendelés egyeztetésének ügyében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a termék nem beszerezhető belátható időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Felhasználó értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Felhasználó számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

Minden termékek a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Házhozszállítást kizárólag Magyarország területén végzünk!

A kiszállítás napját legkésőbb 24 órával a kiszállítást megelőzően egyeztetjük a Felhasználóval. A normál kiszállítás munkanapokon, 07:00-18:00 óra között történik. Szállítást egyedileg meghatározott időpontban felár ellenében vállalunk. Kiszállítás kizárólag olyan címre kérhető, amely biztonságosan és szabályosan, speciális engedélyek nélkül megközelíthető tehergépkocsival, ahol az útminőség nem veszélyezteti a gépjárművet és a szállított termékeket, valamint a parkolás megoldott (így például forgalomtól elzárt területre, behajtási engedélyhez kötött területre, parkoló nélküli útszakaszra a kiszállítás nem kérhető).  

A szállítás folyamán fellépő, előre nem látható és általunk nem befolyásolható eseményekből fakadó szállítási idő meghosszabbodásért, valamint a Felhasználó a késedelmes szállítás következtében keletkezett esetleges káráért a Szolgáltató nem vállal felelősséget (ilyen előre nem látható esemény például: rendkívüli időjárási viszonyok, útlezárások, műszaki hibák, pandémia, stb.).

Felhasználóköteles gondoskodni a megrendelt termékek átvételére jogosult személy rendelkezésre állásáról a szállítási címen, valamint a megrendelt termékek teljes vételárának maradéktalan kifizetéséről legkésőbb a kiszállított termékek átadásáig. Amennyiben kiszállításkor a Felhasználó a fennmaradó vételár kifizetését vagy a termékek átvételét nem tudja ennek megfelelően biztosítani, vagy amennyiben a kiszállítási cím nem felel meg a fentieknek, úgy a termék Felhasználó költségén visszaszállításra kerül. A visszaszállítás költsége megegyezik a kiszállítás költségével. Az újbóli kiszállítás csak díjazás ellenében kérhető.

A házhozszállítás során a megrendelt termékeket a gépkocsi mellett adjuk át. A szolgáltatás nem tartalmazza a megrendelt termékek házba, vagy emeletre történő mozgatását, arról szükség szerint a Felhasználó gondoskodik.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni a termékek sérülésmentességét. Amennyiben a Felhasználó sérülést tapasztal a csomagoláson vagy a terméken, kérheti a szállítótól jegyzőkönyv felvételét. A termék szállítótól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum (számla, szállítólevél, átvételi elismervény) aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, a kárveszély átszáll Felhasználóra, ezt követően mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

ÁTVÉTEL SZAKÜZLETBEN

A megrendelt termékek üzletünkbe történő hiánytalan beérkezését követően a Felhasználót haladéktalanul értesítjük. A termékek átvétele a végszámla kifizetését követően nyitvatartási időben lehetséges. A termékeket az értesítést követő első munkanappal kezdődően 5 munkanapig tároljuk ingyenesen, ezt követően tárolási díjat számolunk fel, amely burkolatok esetében nettó 500 Ft/m2/nap egyéb termékek esetén nettó 500 Ft/termék/nap.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni a termékek sérülésmentességét. A termék átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum (számla, szállítólevél, átvételi elismervény) aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, a kárveszély átszáll Felhasználóra, ezt követően mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

ELÁLLÁS JOGA 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Az e pontban foglaltak kizárólag a Honlapon létrejött megrendelésekre, vásárlásokra vonatkoznak.

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, emailen keresztül történő jelzés és alkalmával pedig az email beérkezésének időpontját.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy e-mail-en vagy személyesen) a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinek valamelyikére. A nyilatkozat elkészítéséhez Fogyasztó felhasználhatja az ÁSZF 1. mellékletében elérhető elállási nyilatkozatmintát is, de ennek használata nem kötelező, saját szavaival is megfogalmazhatja elállási nyilatkozatát.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató Szaküzletének címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja) a terméket vagy Szolgáltató Szaküzletében nyitvatartási időben leadja. A termék visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli; Szolgáltató nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

Szolgáltató kifejezetten felhívja Fogyasztó figyelmét, hogy a beépített vagy felszerelt szaniterek és fittingek, leragasztott vagy méretre vágott burkolatok károsodása nem számít a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatnak.

A szerződéstől részlegesen elállni csak a Felek közös megegyezésével lehet.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, mely itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, mely itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

JÓTÁLLÁS

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Felhasználó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés        
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Felhasználó:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Felhasználónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Felhasználó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás nem érinti az Felhasználó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Felhasználó Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a jelen szerződésben feltüntettettek alapján.

KELLÉKSZAVATOSSÁG

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Felhasználó, amennyiben az ÁSZF és a jogszabályi rendelkezések és rendeletek szerint Fogyasztónak minősül, az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Felhasználó, amennyiben az ÁSZF és a jogszabályi rendelkezések és rendeletek szerint nem minősül Fogyasztónak, jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint –kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben az Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Szolgáltató esetlegesen nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

PANASZKEZELÉS

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Amennyiben a Szolgáltató és az Felhasználó között esetlegesen fennálló vita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Felhasználó számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az Felhasználó lakóhelye (tartózkodási helye) alapján elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. A békéltető testületek listája a https://bekeltetes.hu/ oldalon elérhető.
  A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető testület elérhetősége:
  Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
  Telefonszáma: (1)-269-0703
  Fax száma: (1)-269-0703
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Vitarendezés az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU  
 • Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az illetékes kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Amennyiben a fenti vitarendezési lehetőségek nem felelnek meg Felhasználónak vagy igénybevételük eredményével nem elégedett, jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

ADATVÉDELEM

Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://csempe19.hu/adatkezelesi-tajekoztato

IT ÉS ADATBIZTONSÁG

A Honlapot, a Honlap szolgáltatásait kiszolgáló információs rendszer biztonsági foka megfelel az általában elvárhatónak. Szolgáltatásaink igénybevétele a Felhasználó számára nem jár nagyobb kockázattal, mint az Internet bármely weblapjának felkeresése vagy mint egy email elküldése.

Javasoljuk, hogy vírusvédelmi szoftvereket használjon állandó adatbázis-frissítéssel, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit is.

A Honlapon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Minden igyekezet ellenére előfordulhat, hogy valamelyik oldallal kapcsolatban probléma merül fel. Ha bármilyen problémát észlel a Honlapon, kérjük jelezze a hibát a info@csempe19.hu címen.

A felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

 • hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultságellenőrző intézkedéseit;
 • kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba/azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket:

vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése, levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

 • nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását
 • és/vagy hirdetését; vagy
 • bármely TCP/IP-csomag bármely részének meghamisítása

Tilos a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, létrehozása vagy módosítása; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap bármely része módosítható vagy indexelhető.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Ön beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.

SZERZŐI JOGOK

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek többszörözése (letöltése, fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése csak és kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Honlapra és Szolgáltatóra való hivatkozással lehet.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.


1. SZÁMÚ MELLÉKLET

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT

Címzett: Genime Hungary Kft. – CsempeXIX, a csempe19.hu webáruház üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) 1195 Ady Endre út 158, Magyarország

Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozattal gyakorlom elállási / felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvétele tekintetében:

A fogyasztó neve: ______________________________________________________________________

A fogyasztó címe: ______________________________________________________________________

Termék(ek) megnevezése: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Megrendelésszám: ____________________________________

Átvétel időpontja: _____________________________________

Telefonszám: _________________________________________

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok és ahhoz, hogy az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módtól függetlenül, valamennyi ellenszolgáltatást a következő bankszámlaszámra a Szolgáltató átutalással fizesse vissza. (Opcionális, nem kötelező kitölteni)

Bankszámla tulajdonos: _________________________________________________________________

Számlavezető bank neve: ________________________________________________________________

Bankszámlaszám: ______________________________________________________________________

Tudomásul veszem, hogy a hibásan vagy egyéb okból olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a Szolgáltató felelősségét kizárja.

Kelt: _________________ (helység); 20_________________. (dátum).

……………………………………………….

         A fogyasztó aláírása